Śledź nas na:

Pedagogika resocjalizacyjna - Artykuły

  • liczba prac:

Aspekty resocjalizacyjne skazanych w kodeksie karnym

Od zarania ludzkości każdy, kto popełnił jakiś czyn niezgodny z ogółem norm i praw rządzących dana wspólnotą musiał ponieść karę. A sposobów karania było mnóstwo. Od różnych zadań, które potencjalny skazany miał wykonać na korzyść swojej społeczności, dziś nazywamy to praca społecznymi, poprzez różnego rodzaje kary fizyczne, aż po karę izolacji, karę więzienia. Już starożytni posługiwali się tego typu sankcją. Kiedy któryś z ich obywateli popełnił czyn nieakceptowany społecznie został skazywany na wypędzenie z polis. Było to jednoznaczne z izolacją od społeczeństwa i utratą wszystkich praw obywatelskich.