Śledź nas na:Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem osób z zaburzonym zachowaniem i niedostosowanych społecznie. Takich ludzi poddaje się resocjalizacji.

Istotą pedagogiki resocjalizacyjnej jest opis i wyjaśnianie procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą, a jako dyscypliny naukowej jest formowanie zaleceń i wdrażanie projektów zmian w procesie kształtowania człowieka.

Wychowanie resocjalizacyjne - to wychowanie, które stosuje się wobec osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji , a przejawem są zachowania aspołeczne i antyspołeczne.

Źródło: Wikipedia

  • liczba prac: 1

OpracowaniaArtykuły